Geven Geeft Vreugde  
line decor
        Mensen helpen meer te investeren in Gods koninkrijk door maximaal gebruik te maken van, aan geven verbonden, belastingvoordelen
line decor
 
 
 
 

 
 
Wat kan Doelbewust Geven Financieel Advies voor mij doen?


Het berekenen van uw "geefvermogen", uitgaande van uw persoonlijke inkomsten en vermogenspositie.

Het berekenen van het jaarlijks door u te schenken bedrag.

Op basis van de individuele inkomens- en vermogens positie van u wordt een prognose gemaakt van de individuele belasting situatie in de komende jaren. Op basis daarvan wordt geadviseerd over de hoogte van het giften bedrag voor de komende jaren. Hoe gaat dat en waar wordt rekening mee gehouden? Lees hierover meer onder de klik.De uitkomsten worden aan u gepresenteerd in een overzichtelijk rapport met een samenvattend advies over het in de komende jaren jaarlijks te geven bedrag.

Opstellen van een geefplan op basis van de door u aangegeven en met u besproken criteria.

Een extra dienst die Doelbewust Geven Financieel Advies biedt is het ten behoeve van de vermogende particulier opstellen van een compleet geefplan. In het geefplan wordt allereerst uitgegaan van uw persoonlijke betrokkenheid op verschillende soorten hulpverlening. In het plan wordt rekening gehouden met uw wensen ten aanzien van het schenken voor jaarlijks terugkerende kosten dan wel investeren in eenmalige projecten. Ook wordt rekening gehouden met de vraag in welke mate fondswervende organisaties van de door u gegeven bedragen afhankelijk zouden mogen worden. Bijvoorbeeld nooit meer dan 5 % van hun totale fondswerfdoelstelling. De kosten van het opstellen van een geefplan zijn sterk afhankelijk van de omvang van het per jaar weg te geven bedrag, het aantal begunstigde goede doelen en de eventuele noodzakelijkheid om individuele projecten voor u te selecteren. Vanwege het hebben van een eigen database met de gegevens van honderden instellingen kan het opstellen van een geefplan relatief efficiënt gebeuren. Uiteraard zullen door u genoemde goede doelen die nog niet in de database zijn opgenomen aan een analyse worden onderworpen en aan het bestand van Doelbewust Geven Financieel Advies worden toegevoegd.

Adviseren bij het selecteren van goede doelen.

Doelbewust Geven Financieel Advies adviseert ook bij het kiezen van goede doelen op basis van de financiële positie van fondswervende instellingen. Doelbewust Geven Financieel Advies heeft een database opgebouwd met op dit moment meer dan 850 stichtingen en verenigingen. Deze database wordt voortdurend uitgebreid. Van de opgenomen organisaties wordt vastgelegd wat de specifieke situatie is zoals het hebben van keurmerken, het erkend zijn door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In dit bestand is ook informatie opgenomen die beschikbaar komt uit de analyse van jaarrekeningen. Denk hierbij aan kosten percentage's en de grootte en omvang van de reserves en fondsen in relatie tot de activiteiten. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van door het CBF ( Centraal Bureau Fondswerving) beschikbaar gestelde informatie. Doelbewust Geven Financieel Advies kan u daardoor van dienst zijn bij het bepalen van uw keuze of u aan de betreffende instelling wilt schenken.

Assisteren bij het terugvragen van Belasting over oude jaren.

Indien u in het verleden wel giften heeft gegeven maar geen aangifte inkomsten belasting heeft gedaan dan is het heel goed mogelijk dat u alsnog voor belastingteruggave in aanmerking komt. In dat geval assisteert Doelbewust Geven Financieel Advies u graag bij het alsnog indienen van een belastingbiljet gericht op het terugontvangen van belasting over oude jaren.

Assisteren bij het terugvragen van Belasting over het lopende jaar.

Als u in de loop van een jaar besluit aanzienlijk meer te gaan geven dan u in het verleden gewend was dan hoeft u niet met het terugvragen van het in samenhang met de gift te ontvangen belasting bedrag wachten tot u volgend voorjaar de aangifte moet doen. In dat geval assisteert Doelbewust Geven Financieel Advies u graag bij het aanvragen van een voorlopige teruggaaf. Een dergelijke aanvraag leidt ertoe dat u maandelijks alvast een bedrag van de belasting ontvangt.

Mailingen verzorgen als u uw giften wilt concentreren.

Mocht u tot concentratie van uw giften willen overgaan dan kan Doelbewust Geven Financieel Advies u daarbij assisteren. Het is voor Doelbewust Geven Financieel Advies relatief eenvoudig om namens u de betreffende organisaties aan te schrijven met het verzoek om het toezenden van post te staken. Dit omdat van vele organisaties de adresgegevens al in het bestand van Doelbewust Geven Financieel Advies zijn opgenomen.

Advisering bij het opstellen van een testament.

Het opmaken van een testament dient altijd door een notaris te geschieden. Bij het opmaken van het testament kunnen keuzes gemaakt moeten worden die van grote invloed zijn op de eventueel aan successierecht te betalen bedragen. Vanuit zijn deskundigheid is de heer Zwart bereid cliënten te assisteren in dit proces. Dit kan door u te vergezellen bij het bezoek aan de notaris zowel als door het becommentariëren van een eventueel concept van uw testament.

Waarom zal ik niet gewoon mijn vermogen nalaten via een testament?

Wilt u meer weten over deze vraag klik dan hier.

Wat kan doelbewust geven voor mij betekenen als ik geen gebruik wil maken van de mogelijkheid om giften als aftrekpost voor de belasting op te voeren?

Wilt u meer weten over deze vraag klik dan hier.

Bewindvoerder en/of executeur testamentair.

Van deze vormen van dienstverlening kan slechts gebruik gemaakt worden nadat Arend Jan Zwart zich hier in de specifieke situatie toe bereid heeft verklaard. De bereidverklaring wordt niet uitgesproken voordat er persoonlijk kennis is gemaakt en de heer Zwart kennis heeft genomen van de uw situatie en uw wensen op dit gebied .