Geven Geeft Vreugde  
line decor
        Mensen helpen meer te investeren in Gods koninkrijk door maximaal gebruik te maken van, aan geven verbonden, belastingvoordelen
line decor
 
 
 
 

 
 
Doelbewust Geven Financieel Advies


Wat is Doelbewust Geven Financieel Advies?

Doelbewust Geven Financieel Advies is een geefadvies bedrijf. Vanuit de filosofie dat het aantrekkelijker is om met de warme hand, bij leven, te geven dan met de koude hand, via een testament, wordt cliënten geadviseerd vermogen weg te geven zo veel mogelijk gebruik makend van inkomsten- of vennootschapsbelastingvoordelen.

Arend Jan Zwart heeft veel kennis en deskundigheid op het terrein van de regelgeving ten aanzien van schenken, geven en belastingen vergaard. Hij wil zijn ervaring graag aanwenden ten behoeve van ieder die daar gebruik van wil maken. Vanuit deze achtergrond is Doelbewust Geven Financieel Advies opgericht.

 

Voor wie is Doelbewust Geven Financieel Advies?


Werkt Doelbewust Geven Financieel Advies alleen voor rijke mensen?

Nee, beslist niet.

Ook als het advies tot effect heeft dat u 5 jaar lang 800 euro meer per jaar gaat weggeven dan adviseert Doelbewust Geven Financieel Advies u graag. Het inwinnen van advies bij Doelbewust Geven Financieel Advies is in het bijzonder interessant als u een eigen huis bezit met een overwaarde ten opzichte van de eventuele hypotheek en ook wanneer u over spaartegoeden of beleggingen beschikt. Zeker wanneer u overweegt uw erfenis geheel of gedeeltelijk ten gunste van goede doelen te laten komen is advies nuttig omdat er vaak veel meer voor het goede doel beschikbaar komt als u al bij leven start met het weggeven van (een deel) van uw vermogen. Het kan ook zeer nuttig zijn om advies in te winnen ruim 5 jaar voor de verwachte pensionering. Dan kan er zolang er nog een hoog inkomen is, vaak aan het eind van de carrière, maximaal van de daarmee samenhangende hogere belastingaftrek gebruik worden gemaakt.